Pracownia dendrologiczna

Pracownia poświęcona wszystkim zagadnieniom, które dotyczą drzew. Pracownia Dendrologiczna FloraMed rozwiązuje problemy prawne i związane z ochronną ustawową drzew, doradza w wyborze gatunków, diagnozuje choroby i szkodniki drzew, ustala metody leczenia podnoszące zdrowotności i żywotności drzew. Ta pracownia to inwentaryzacje dendrologiczne, projekty inżynierii drzew niezbędne w celu ochrony drzewostanu w czasie realizacji inwestycji architektonicznych jak również projekty renowacji i rehabilitacji drzewostanu historycznego, w tym zabytkowego. W tej pracowni, zapadają decyzje o możliwościach i sposobach przesadzenia nawet wiekowych egzemplarzy ale i działania z zakresu chirurgii, medycyny drzew. Współpraca z specjalistycznym zapleczem mechanicznym i sprzętowym zapewnia osiągnięcie celu i zapewnia sukces w realizacji. FloraMed stale zajmuje się pojedynczymi drzewami oraz drzewostanem o wartościach kulturowych klientów indywidualnych, instytucji państwowych i instytucji prywatnych.

Oferta Pracowni Dendrologicznej zawiera: specjalistyczne inwentaryzacje drzewostanu i zieleni w tym drzewostanu historycznego, ekspertyzy z zakresu zdrowotności i kondycji drzew, sadzenie dużych drzew, pielęgnacje dużych drzew. Wykonujemy programy ochrony drzewostanu i drzew w połączeniu z gospodarką drzewostanem. Leczymy drzewa po wcześniejszym zdiagnozowaniu przyczyn ich złego stanu zdrowia w Pracowni Leczenia Roślin. Wykonujemy ekspertyzy dla jednostek samorządowych i sądów.

FloraMed Wojciech Słomka

Ul. Tęczowy Las 2b/31
10-687 Bartąg

floramed@floramed.com.pl
tel.kont. 668 169 109

Kontakt

Oddziały FloraMed


Ochrona drzew przed dużymi zwierzętami
ochrona drzew przed dużymi zwierzętami
Ekspertyzy na zlecenie administracji i sądów Ełk
ochrona drzew w miastach
Gdańsk określenie stanu zdrowotnego drzew
ochrona drzew w miastach
Madryt System nawodnienia powierzchniowego drzew
ochrona drzew w miastach
Olsztyn ochrona kasztanowców w miastach
ochrona drzew w miastach
Olsztyn pomnik przyrody
ochrona drzew w miastach
Ochrona konstrukcji drewnianych przed szkodnikami i pleśnią 1
ochrona konstrukcji drewnianych przed pleśnią i szkodnikami
Ochrona drzew po posadzeniu
pielęgnacja form specjalnych i drzew po posadzeniu
Zimowa ochona drzew posadzonych
pielęgnacja form specjalnych i drzew po posadzeniu
Estetyzacja formy drzew owocowych
regeneracja drzew starych
Kształtowanie koron drzew owocowych
regeneracja drzew starych
Odtworzenie układu dendrologicznego jabłoni
regeneracja drzew starych
regeneracja drzewostanu 4
renowacja i regeneracja historycznych układów dendrologicznych
Nadzór realizacyjny przy przesadzaniu dużych drzew krajowych
sadzenie dużych drzew i nadzór wykonawczy
Nadzór wykonawczy
sadzenie dużych drzew i nadzór wykonawczy
Sadzenie drzew dużych
sadzenie dużych drzew i nadzór wykonawczy
Sadzenie drzew na dachach
sadzenie dużych drzew i nadzór wykonawczy
Sadzenie dużych drzew owocowych
sadzenie dużych drzew i nadzór wykonawczy
Sadzenie dużych form drzew ozdobnych
sadzenie dużych drzew i nadzór wykonawczy
Tworzenie kompozycji z dużymi drzewami
sadzenie dużych drzew i nadzór wykonawczy

 
< >